OFERTA WSPÓŁPRACY

W ramach prowadzonej działalności składam wnioski konieczne do uzyskania decyzji na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Oferta skierowana jest między innymi do:

 • placówek handlowych (np. sklepy, apteki, sklepy internetowe),
 • gabinetów stomatologicznych, kosmetycznych, lekarskich i innych,
 • warsztatów samochodowych,
 • zakładów gastronomicznych,
 • zakładów produkcyjno-usługowych,
 • firm transportowych,
 • firm skupujących złom,
 • firm budowlanych,
 • prowadzających samochody z zagranicy,

 

Oferuję realizację wybranych obowiązków z zakresu ochrony środowiska

na zasadzie zewnętrznej obsługi podmiotów gospodarczych

W ramach stałej współpracy zapewniam:

 • Przejęcie obowiązków w Państwa firmie obejmujących obsługę BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami),
 • Aktualizację wpisów do BDO;
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów KEO oraz generowanie kart przekazania odpadów KPO na podstawie otrzymanych od Państwa danych.
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie otrzymanych od Państwa danych wysokość opłat za:
  • spalanie paliw w silnikach (np. pojazdy samochodowe)
  • spalanie paliw w kotłach
  • emisję technologiczną
 • Ewidencję miesięczną zużytego paliwa,
 • Naliczanie opłaty produktowej, negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, prowadzenie ewidencji zgodnie z w/w ustawą, Wypełnianie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o zwolnienie z opłaty produktowej,
 • Naliczanie opłaty recyklingowej,
 • Cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie gospodarki opakowaniowej OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3, OŚ-OP1 (np. opłata produktowa – opakowania, opłata produktowa – produkty (oleje, opony, akumulatory); Sporządzamy wymagane prawem sprawozdania, zestawienia na podstawie otrzymanych od Państwa danych.
 • Prowadzenie konta zakładu w Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych emisjach (KOBIZE),
 • Cykliczne przedkładanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi,
 • Udzielanie oficjalnych, pisemnych porad i konsultacji,
 • Powiadamiania o zbliżających się terminach sprawozdawczych obejmujących m.in. gospodarkę odpadami i korzystanie ze środowiska, w tym raport do KOBiZE oraz opłaty rocznej BDO i kampanii edukacyjnych

Cenę usługi przedstawię indywidualnie po przesłaniu oferty i ustaleniu konkretnego zakresu prac.

Serdecznie zapraszam do kontaktu i współpracy.

EKO-RAPORT Agnieszka Jabłońska

biuro.ekoraport@interia.pl

tel. 608-610-357

 

 

 

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447, 1501 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016r. poz 1981 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się za opakowanie