Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447, 1501 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016r. poz 1981 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się za opakowanie

O Firmie

Jestem absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej oraz studiów podyplomowych Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Pomysł założenia  firmy EKO-RAPORT powstał  w związku z rosnącą ilością obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych związanych z ochroną środowiska, które spoczywają na przedsiębiorcy. Firma EKO-RAPORT podjęła się odciążenia biur rachunkowych i przejęcia obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska w związku z emisją gazów i pyłów do powietrza, wysyłaniem wniosków rejestrowych do BDO, opłatami produktowymi i sprawozdaniami związanymi z gospodarowaniem opakowaniami, ewidencją opakowań, rocznymi sprawozdaniami o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami, rejestrem i raportowaniem rocznym do bazy KOBiZE,

 

Poza zakresem spraw związanych z ochroną środowiska posiadam certyfikat specjalisty ds. wynagrodzeń i oferuję również przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, listy obecności, listy płac oraz formalności związane z rejestrem w ZUS oraz roczne rozliczenia PIT.

 

Firma EKO-RAPORT oferuje swoje usługi przedsiębiorstwom z terenu całej Polski.

Lubię nowe wyzwania, jestem otwarta na pogłębianie wiedzy, poznawanie nowych osób, firm i technologii. Cechuje mnie komunikatywność rzetelność i terminowość  w relacjach z klientami.

Zapraszam do współpracy!

Agnieszka Jabłońska